Proteinová dieta
 
     O diéte
     1. fáza
     2. fáza
     3. fáza
     4. fáza
     Podstata
 
Kontaktné centrá
 
     Centrála
O diéte

Prísun dostatočného množstva kvalitných bielkovín, za súčasnej redukcie prísunu cukrov a tukov, vedie v zdravom organizme k navodeniu zvláštneho metabolického stavu, v ktorého dôsledku:

  • dochádza k redukcii hmotnosti prevažne na úkor tukového tkaniva, čo je možné objektivizovať meraním prístrojom InBody
  • je takmer stopercentne chránené svalové tkanivo ako zdroj energie – NEVZNIKÁ JO-JO EFEKT!
  • väčšina klientov nemá v priebehu diéty pocit hladu
  • zhruba polovica klientov má v priebehu diéty veľmi dobrú, niekedy až mierne euforickú náladu – nepociťujú únavu
  • klienti konzumujú aj špeciálne upravenú čokoládu a hotové chuťovo vynikajúce jedlá
 
 
Copyright © 2012 XXL factor
Design by ARTLANDIA